نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز ، دریچه سازی ، چاه ارت ، ساخت کانکس ، جای گذاری دستگاه و اتصال نرم افزاری با بانک عامل