فروش دستگاه های خودپرداز بانکی

فروش دستگاه های خودپرداز بانکی

فروش دستگاه های خودپرداز با برند های NCR و WINCOR در مدل های مختلف و کیفیتی بالا.

NCR  مدل های ۵۸۸۶ ، ۵۸۸۷ ، ۵۸۷۷

Wincor مدل های ۲۰۵۰ ، ۲۱۵۰ ، ۱۵۰۰